top of page

Ultimele reglementari valabile de la 1 AUGUST 2021

GUVERNUL ROMÂNIEIHOT Ă R Â R E pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şicombaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgențănr. 50/2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei deCOVID-19, având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată devirusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 22.07.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelorpandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. – Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 9 iulie 2021, se modifică și secompletează după cum urmează: 1. În anexa nr. 2, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 3, 4, 10 - 12 numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații: 1 / 10

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemeicomplete de vaccinare; b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore; d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS- CoV-2. (2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5 și13 numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. (3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) prinprezentarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic.” 2. În anexa nr. 3, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau dedivertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2 - 34; 2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 3. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cuparticiparea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțede minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisădoar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ alunui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 2 / 10

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțede minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este maimică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care suntvaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemeicomplete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecțiacu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigenrapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care seaflă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 5. în spațiile închise sau deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doarpentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun alministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 6. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 7. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 8. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în 3 / 10

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea incidențeide 3/1.000 de locuitori; 9. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber se potrealiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și cu respectarea normelor de protecție sanitară; 10. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in suntpermise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotrivavirusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusulSARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapidpentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este maimare de 3/1.000 de locuitori; 11. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este maimare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimenteculturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusuluiSARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecțiacu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, încondițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiulart. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este maimare de 3/1.000 de locuitori; 12. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este maimică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu 4 / 10

participarea a cel mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisădoar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ alunui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatulnegativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 13. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților, organizarea și desfășurarea în aer liber aspectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale suntpermise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentrupersoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 15. în condițiile pct. 14, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2,organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte; 16. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu2/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabiliteprin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; 17. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane carenu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltăriirurale. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zileeste mai mare de 3/1.000 de locuitori; 18. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interiorîn județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de 5 / 10

locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani; 19. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un numărde participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilireanumărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulatăla 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori; 20. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți demaximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecarepersoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecțiacu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 21. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecarepersoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 delocuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentrupersoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de lafinalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificatal unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectivpersoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectăriicu virusul SARS-CoV-2; 22. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacătoate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentruinfecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unuitest antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV- 2; 6 / 10

23. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentrucare au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 24. se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 25. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv celeorganizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 250 de persoane în interior și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori; 26. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu3/1.000 de locuitori; 27. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare de 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior, cuasigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele suntvaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 28. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori; 29. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoaneîn interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii 7 / 10

de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; 30. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoaneîn interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele suntvaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 31. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog; 32. se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară; 33. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 500 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu respectarea următoarelor măsuri: a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții; b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația; c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației; e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 34. se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.” 3. În anexa nr. 3, la articolul 5 punctul 2, litera c) se abrogă. 4. În anexa nr. 3, la articolul 6, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „7. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este 8 / 10

mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanelesunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizareaschemei complete de vaccinare. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.” 5. În anexa nr. 3, la articolul 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins: „8. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spațiului înintervalul orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.” 6. În anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: „14. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.” 7. În anexa nr. 3, la articolul 9, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cuurmătorul cuprins: „15. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 - 2,00 în județele/localitățile unde incidențacumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele suntvaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.” 8. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatele (3) – (8) și (16) se modifică și vor avea următorulcuprins: „(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 7 - 13 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul AfacerilorInterne. (4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 14 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul AfacerilorInterne. (5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 15 se urmărește de către MinisterulAfacerilor Interne. 9 / 10

(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 16 și 17 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de cătreMinisterul Afacerilor Interne. (7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 18 – 32 și 34 se urmărește de cătreMinisterul Afacerilor Interne. (8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 33 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. ... (16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 - 4, 9, 12 - 15 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.” Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2021. PRIM – MINISTRU FLORIN–VASILE CÎȚU 10 / 10

Recent Posts

See All

Noile reglementari in vigoare din 3 octombrie

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Hotararea-Guvernului-nr.-1050-din-02.10.2021-pentru-modificarea-anexelor-nr.-2-si-3-la-Hotararea-Guvernului-nr.-932-din-2021-privind-prelungirea-stari

Comentarios


bottom of page